There’s an other woman behind every women / Iga naise taga on teine naine

30/11/2016 – 31/12/2016
Haapsalu Linnagalerii, Haapsalu, Estonia

Works on display: 'Torpor/Tardumus''Aphrodite, Athena, Dionysus, Mars''Dedication''Refusal''Dedication II'

ENG

PRESS RELEASE

As Kathy Acker has pointed out 'I is not an interior affair' (My mother: demonology, pg 211, 1995, Random House Value Publishing), the exhibition deals with women’s self-image in a world of schizophrenic stereotypes’ matrix, where women are 'free', but male gaze has been long far internalized, the air is filled with new traditionalistic ideas and the idea of a successful female was used in promotion of Trump’s campaign. How to make sense out of nonsense and establish your own rules? How to preserve opened up possibilities, but overwrite remnants?

The exhibition doesn’t offer one and only heteronormative solution, but rather a reflection of modern female’s roles through acting out different stereotypes, playing with their exaggeration and layering. Using female drag, various alter egos and possible scenarios of sisterhood, the idea is to create a reflective space in the gallery to find out new possible ways of being.

On display will be new works formed this year including video installation 'Torpor/Tardumus' (2016), video 'Dedication II' (2016), sculpture 'Refusal' (2016) and a photo series 'Aphrodite, Athena, Dionysus, Mars'.

Pille-Riin Jaik is an interdisciplinary video artist, who 2015 finished photography bachelors in Estonian Academy of Arts and is currently studying art and digital media in Academy of Fine Arts Vienna.

Exhibition is supported by Kultuurkapital and Heiagang

Opening times are 30.11.16-31.12.16, Wed-Sun 12:00-18:00

Thank you: Erika Fransson, Ivo Jaik, Malle Jaik, Mari-Liis Jaik, Katrin Jaik, Helena Keskküla, Mari Kuuse, Miriam Esther Meyer, Liili Pille, Liina Pääsuke, Constanze Ruhm, Sten Saarits and Liina Siib

EST

PRESSITEADE

Nagu on tabavalt öelnud Kathy Acker: 'I is not an interior affair' ('Mina ei ole sisemine küsimus', My mother: demonology, lk 211, 1995, Random House Value Publishing), võib öelda, et näitus tegelebki naise minapilti ümbritseva skisofreeniliste stereotüüpide maatriksiga, mida pakub ühiskond, kus naised on 'vabad', kuid male gaze on üleskasvades ammugi internaliseeritud, õhk on paks uus traditsionalistlikust meelelaadist ja pilti edukast naisterahvast kasutati Trumpi valimiskampaania reklaamiks. Kuidas teha sense'i nonsense'ist ja kehtestada oma reegleid? Kuidas säilitada avanenud võimalusi, kuid ülekirjutada igandeid?

Näitus ei paku heteronormatiivselt ainuõigeid lahendusi, vaid stereotüüpide etendamise, ülemängimise ja kihistamiste kaudu mõttevälja naiseks olemisest ja naisrollidest tänapäeval. Kasutades female drag'i, erinevaid alter ego'sid ja võimalikke stsenaariumeid naiskogukondlikusest, on eesmärgiks tekitada näitusesaali reflektiivne ruum uuspeegelduste leidmiseks.

Näitusele on planeeritud sellel aastal valminud teosed sh videoinstallatsioon 'Torpor/Tardumus' (2016), videoteos 'Pühendus II' (2016), skulptuur 'Keeldumus' (2016) ning fotoseeria 'Aphrodite, Athena, Dionysus, Mars'.

Pille-Riin Jaik on interdistsiplinaarne videokunstnik, kes on 2015. aastal lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia bakalaureuse ja õpib hetkel Viini Kaunite Kunstide Akadeemias kunsti ja digitaalset meediat.

Näitust toetavad Kultuurkapital ja Heiagang

Näitus on avatud 30.11.16-31.12.16, K-P 12:00-18:00

Tänud: Erika Fransson, Ivo Jaik, Malle Jaik, Mari-Liis Jaik, Katrin Jaik, Helena Keskküla, Mari Kuuse, Miriam Esther Meyer, Liili Pille, Liina Pääsuke, Constanze Ruhm, Sten Saarits ja Liina Siib

NÄITUSEST MEEDIAS

Reiljan, Kaire. Naiselikkuse eri tahud linnagaleriis näitusel. – Lääne Elu, 01.12.2016